Πληροφορίες Μηχανικού

Μιχαήλ Εμ. Γιαγλής
Μηχανολόγος Μηχανικός
Εγνατίας 35 (8ος όροφος) , 54630 Θεσσαλονίκη